اسلاید شو

ازدواج > توصیه هایی به خانواده برای آماده سازی جوانان جهت ازدواج - خانواده سالم


خانواده هر دو طرف ازنظر فرهنگی و سنت های رایج نزدیک به هم باشند. (همسانی در ازدواج) به گفته کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین و خانواده های آنان وجود دارد موفق ترند و ...
 

1- خانواده هر دو طرف ازنظر فرهنگی و سنت های رایج نزدیک به هم باشند. (همسانی در ازدواج) به گفته کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین و خانواده های آنان وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامد.

2-  تا سرحدامکان، تمکن مالی دو خانواده متناسب با یکدیگر باشد.با این که همیشه در ازدواج عوامل اقتصادی مهمتر تلقی می شونداما فاکتور های  اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت کمتری ندارند و توجه به این موارد در کنار عوامل اقتصادی  یک ازدواج موفق را به همراه  خواهد داشت.

3- دیدگاه های دو خانواده از نظر مذهبی – سیاسی – اجتماعی و معاشرت نزدیک به هم باشند.

4- والدین جهت توانمند نمودن و آماده سازی  فرزندان جهت پذیرش و ایفای مسئولیت های آینده  شان کمک کنند.

 5- والدین بایدنسبت به ازدواج به موقع  جوانان حساس باشندوبا بی تفاوتی ویا سخت گیری با این موضوع بر خورد نکنند.

6- خانواده هاباید از ازدواج های زود رس فرزندان جلوگیری کنند البته این به معنای عدم ازدواج در سن کم نسیت بلکه نداشتن آمادگی زندگی مشترک دلیل این موضوع است.

7- والدین باید نقش راهنما را برای جوانان داشته باشند و بدون زورگویی آنها رادر انتخاب درست همسر  هدایت کنند.

8- والدین باید در جهت کم کردن فاصله تفاوت نگرش ها وارزش ها بین فرزندان و خودشان تلاش نمایند.

9- خانواده ها باید موقعیت لازم و مناسب را برای ازدواج  جوانان فراهم کنند. به عبارت دیگروالدین باید شرایط و امکانات لازم برای یک ازدواج ازقبیل حمایت های مالی واقتصادی، شرایط روحی و روانی فرزمدان را برای ازدواج آماده نمایند.

10- خانواده ها باید در ایجاد زمینه های لازم برای حضور پررنگ  جوانان در ازدواج تلاش تلاش کنند .از جمله اینکه  زمینه های لازم را برای آشنایی بهتر  قبل از شروع زندگی با طرف مقابل فراهم کنند تا آنها کارآیی و ناکارآیی یکدیگررا بسنجند و آن موقع اقدام به ازدواج نمایند.

11- خانواده ها باید در جهت تامین نیاز های مادی ، معنوی و عاطفی  فرزندان در درون خانواده تلاش کنند.

12-  والدین باید در جهت توسعه آگاهی های جوانان نسبت به روش های مناسب و معیارهای شرعی انتخاب همسر ،تعدیل توقعات وکاهش تشریفات در امر ازدواج اهتمام نمایند.در واقع پدران و مادران باید ملاک های  اصیل و بنیادین انتخاب همسر را به جوانان بیاموزند. متاسفانه  هستند جوانانی که بدون تجربه و کسب اطلاعات به چنین امر مهم و سرنوشت سازی  اقدام می کنند. و لذا چه بسا صفتی را از شرایط بسیار مهم و ضروری می پندارند و برای نیل به آن جدیت می نمایند در صورتی که آن صفت  اصلاً از  مزایای ضروری یک همسر نیست یا اهمیت چندانی ندارد.[1]

13-  خانواده ها می توانند برای موفقیت فرزندانشان در ازدواج از مراکز مشاوره قبل از ازدواج  یرای خود و فرزندانشان استفاده نمایند.

امروزه یکی از مواردی که تاکید بسیاری بر آن می شود استفاده از مشاوران و مشاوران روان شناسی در انتخاب همسر است.   خانواده ها برای موفقیت فرزندان خود در زندگی از مراکز  مشاوره ای استفاده کنند.

14- خانواده ها سعی کنند هر دو نفر اهل یک شهر باشند.ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی