اسلاید شو

مدیریت خانواده > ویژگی های خانواده سالم - خانواده سالم
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تاریخ : چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390

 

خانواده ای است که به طور بنیادین از سلامت و آرامش روانی و معنوی هر یک از اعضای خانواده حمایت میکند.. در خانواده سالم فضای مقتدرانه ای وجود دارد، اما این اقتدار ..

 

 

 

خانواده ای است که به طور بنیادین از سلامت و آرامش روانی و معنوی هر یک از اعضای خانواده حمایت میکند.

در خانواده سالم فضای مقتدرانه ای وجود دارد، اما این اقتدار انعطاف پذیر نیز هست . بدین معنی قبل از این که تصمیمی گرفته شود که بر تمامی اعضای خانواده تأثیرگذار باشد، نظر دیگران شنیده میشود و هر عضو احساس خود را که بر تصمیم گیری تأثیرگذار است بیان میکند.

در خانواده سالم برای هر عضو خانوده فرصتی مناسب وجود دارد که بتواند با دیگران دور هم جمع شوند و زمانی را با یکدیگر سپری کنند.

البته فقط با هم بودن، آن هم به مدت طولانی، یعنی ارزشمند بودن آن زمان نیست بلکه والدین و فرزندان در آن لحظه به تبادل فکرها به احساسها و عقاید خود میپردازند.

درچنین خانواده هایی به فعالیتهای تفریحی شادی بخش، بازی و سرگرمی به اندازه فعالیتهای مسؤولانه ای از قبیل امور روزمره، خانه داری، وظایف خانوادگی، کارهای مدرسه و مشاغل خانه از خانه، اهمیت و ارزش داده میشود.

در خانواده سالم احساسات یکدیگر را میپذیرند و نه تنها اجازه میدهند که این احساسها ابراز شوند بلکه یکدیگر را تشویق میکنند تا افزون بر بروز احساسهای غم و شادی دامنه وسیعی از احساسها، نشان داده شوند.

در خانواده سالم احساسات رنج آور از قبیل ترس، خجالت، خشم، غم، تنفّر و ... برای مدت طولانی دوام نمی آورند. این بدین معنی است که آنها برای مثال ضمن اینکه می آموزند خشم خود را به شکل مناسبی ابراز کنند، بخشیدن را هم یاد میگیرند.

افراد در خانواده سالم به شکل آشکار و صادقانه ای با یکدیگر در ارتباط هستند، دروغ و پنهان کاری در روابط آنها جایی ندارد؛ فرزندان یا اعضای خانواده یاد میگیرند که حقیقت را بگویند؛ بدون توجه به اینکه راستگویی تا چه اندازه ممکن است برای آنها دردناک و دردسرآفرین باشد.

خانواده سالم خود را مانند گروهی از افراد می بینند که لازم است اعضای آن برای زندگی و رشدی مؤثر و مفید همانند مجموعه ای واحد با یکدیگر همکاری کنند.

در خانواده سالم به هریک از اعضاء امکان رشد و بالندگی داده میشود. بنابراین تا حد امکان شرایط مادی وسایل رفاهی هر عضو خانواده در فضایی از تشویق، حمایت، عشق و محبت که لازمه موفقیّت هستند فراهم میشود و جالب اینکه اعضای این خانوده « تا حد امکان » را درک میکنند و بیش ازتوان مالی خانواده انتظاری ندارند.

* خانواده همانند جامعه ای است که فقط با تغییر هر یک از اعضای آن به تغییر بنیادی دست خواهد یافت. اگر تمایل دارید که خانواده خود را به منظور کمک به آنها تغییر دهید لازم است بدانید با ایجاد تغییر در خود، میتوانید امکان این تغییر را تا حدودی فراهم آورید. 

 

                                     
 

 

 

ویژگی های خانواده سالم

 

خانواده ای است که به طور بنیادین از سلامت و آرامش روانی و معنوی هر یک از اعضای خانواده حمایت میکند.

در خانواده سالم فضای مقتدرانه ای وجود دارد، اما این اقتدار انعطاف پذیر نیز هست . بدین معنی قبل از این که تصمیمی گرفته شود که بر تمامی اعضای خانواده تأثیرگذار باشد، نظر دیگران شنیده میشود و هر عضو احساس خود را که بر تصمیم گیری تأثیرگذار است بیان میکند.

در خانواده سالم برای هر عضو خانوده فرصتی مناسب وجود دارد که بتواند با دیگران دور هم جمع شوند و زمانی را با یکدیگر سپری کنند.

البته فقط با هم بودن، آن هم به مدت طولانی، یعنی ارزشمند بودن آن زمان نیست بلکه والدین و فرزندان در آن لحظه به تبادل فکرها به احساسها و عقاید خود میپردازند.

درچنین خانواده هایی به فعالیتهای تفریحی شادی بخش، بازی و سرگرمی به اندازه فعالیتهای مسؤولانه ای از قبیل امور روزمره، خانه داری، وظایف خانوادگی، کارهای مدرسه و مشاغل خانه از خانه، اهمیت و ارزش داده میشود.

در خانواده سالم احساسات یکدیگر را میپذیرند و نه تنها اجازه میدهند که این احساسها ابراز شوند بلکه یکدیگر را تشویق میکنند تا افزون بر بروز احساسهای غم و شادی دامنه وسیعی از احساسها، نشان داده شوند.

در خانواده سالم احساسات رنج آور از قبیل ترس، خجالت، خشم، غم، تنفّر و ... برای مدت طولانی دوام نمی آورند. این بدین معنی است که آنها برای مثال ضمن اینکه می آموزند خشم خود را به شکل مناسبی ابراز کنند، بخشیدن را هم یاد میگیرند.

افراد در خانواده سالم به شکل آشکار و صادقانه ای با یکدیگر در ارتباط هستند، دروغ و پنهان کاری در روابط آنها جایی ندارد؛ فرزندان یا اعضای خانواده یاد میگیرند که حقیقت را بگویند؛ بدون توجه به اینکه راستگویی تا چه اندازه ممکن است برای آنها دردناک و دردسرآفرین باشد.

خانواده سالم خود را مانند گروهی از افراد می بینند که لازم است اعضای آن برای زندگی و رشدی مؤثر و مفید همانند مجموعه ای واحد با یکدیگر همکاری کنند.

در خانواده سالم به هریک از اعضاء امکان رشد و بالندگی داده میشود. بنابراین تا حد امکان شرایط مادی وسایل رفاهی هر عضو خانواده در فضایی از تشویق، حمایت، عشق و محبت که لازمه موفقیّت هستند فراهم میشود و جالب اینکه اعضای این خانوده « تا حد امکان » را درک میکنند و بیش ازتوان مالی خانواده انتظاری ندارند.

* خانواده همانند جامعه ای است که فقط با تغییر هر یک از اعضای آن به تغییر بنیادی دست خواهد یافت. اگر تمایل دارید که خانواده خود را به منظور کمک به آنها تغییر دهید لازم است بدانید با ایجاد تغییر در خود، میتوانید امکان این تغییر را تا حدودی فراهم آورید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی