اسلاید شو

ایجاد انگیزش - خانواده سالم
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تاریخ : سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390


 حسین نصری


یک انسان با خصیصه های فطری خود چون استعداد، هوش ، خلقیات و ترکیبات جسمانی چون ، گوشت ، استخوان ،خون و اعضاء ایجادگر حواس و عرضه وجود متجلی می شود . هر یک از خصیصه ها و اعضاء ، با دنیایی از کاربرد و معنا، زمانی ...

 حسین نصری
یک انسان با خصیصه های فطری خود چون استعداد، هوش ، خلقیات و ترکیبات جسمانی چون ، گوشت ، استخوان ،خون و اعضاء ایجادگر حواس و عرضه وجود متجلی می شود . هر یک از خصیصه ها و اعضاء ، با دنیایی از کاربرد و معنا، زمانی مفهوم پیدا کرده و در مسیر کارآیی سوق داده می شوند که انسان برانگیخته  شود.


مفهوم انگیزش
عامل ایجاد انگیزش محرک هایی هستند که به صورت روانی و زیستی مطرح می شوند. دستیابی به محرک های روانی ، ارضاء خاطر را به وجود می آورد و به دست آوردن محرک زیستی ، رفع نیازهای جسمی را برای زنده ماندن موجب می شود، که در هر صورت فرد را به طرف انجام امری، تحقق هدفی و یا برآورده شدن خواسته ای سوق می دهند.
انگیزش عبارتست از تمام عوامل روانی (آگاهانه و ناآگاهانه ) ، آماده کننده انسان به منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال ، گرایش ها و بعضی از اهداف .


انگیزش به دو دسته تقسیم  می شود : الف )دسته ای که انسان را برای انجام عملی آماده می سازد.
ب ) دسته ای که کشش فرد را به طرف هدفهایی موجب می شود.


نظریه های مربوط به انگیزش و رفتار فرد
رشته های علوم دارای نظریه هایی هستند که زیربنای چرایی یا فلسفه آنها ا تشکیل می دهد. تاثر از نظریه ها، موجبات تکامل و پیشرف علوم را فراهم می آورد.در علوم انسانی نیز نظریه هایی وجود دارد. هرچند این نظریه ها به علت متغیر بودن انسانها، کمتر قابل تعمیم است، ولی می تواند در بهبود ایجاد انگیزش در گروه های انسانی موثر باشد.


نظریه دانش و آگاهی :
قدیمی ترین نظریه است که اولین بار سقوط و بعد او افلاطون معتقد بود که اگر هدف دانش کشف خوبی ها ، و بدی ها باشد، انسان های آگاه به خوبی ها و بدی ها، با آگاهی جهت بروز  رفتار برانگیخته می شوند.


نظریه اراده :
ارسطو هرچند به نظریه دانش و آگاهی در ارتباط با انگیزش معتقد بود ولی اضافه نمود که قدرت اراده نیز در این مقوله از اهمیت مهمی برخوردار است ارسطو معتقد بود که پیشنهاد علم درباره رفتار ممکن است مورد انتخاب فرد قرار نگیرد بلکه لازمه قبول پیشنهاد علم ، پرورش اراده قوی در فرد است. امانوئل کانت فیلسوف دیگری نیز به این نظریه معتقد بوده است.

 
نظریه یادگیری اجتماعی :
این نظریه بر تعامل بین رفتار فرد و محیط او تاکید دارد و معتقد است که محرک های ایجاد رفتار فرد ، الگوهای رفتاری است که فرد برای هم خوانی با محیط درخود ایجاد کرده است.


نظریه هنری گانت : نظریه گانت در ایجاد انگیزش به جنبه های روانی کار ناشی از حقوق و دستمزد، مبتنی بر اصول علمی معطوف است. گانت اعتقاد دارد که با ایجاد حقوق و دستمزد علمی، می توان زمینه انگیزش را فراهم نمود.ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی