اسلاید شو

ارزش زمان - خانواده سالم

تاریخ : پنج‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1391

 

ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند ...

 

 

 

ارزش خواهر را، از کسی بپرس

که آن را ندارد To realize

The value of a sister

Ask someone

Who doesn't have one.

 

ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند. To  realize

The value of ten years:

Ask a newly

Divorced couple.

 

ارزش چهار سال را،

از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرس. To realize

The value of four years:

Ask a graduate.

 

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است. To realize

The value of one year:

Ask a student who

Has failed a final exam.

 

ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است. To realize

The value of one month:

Ask a mother who has given birth to a premature baby.

 

ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس. To realize

The value of one week:

Ask an editor of a weekly newspaper.

 

ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند. To realize

The value of one hour:

Ask the lovers who are waiting to meet.

 

ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است. To realize

The value of one minute:

Ask a person who has missed the train, bus or plane.

 

ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. To realize

The value of one-second:

Ask a person who has survived an accident.

 

ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک،

مدال نقره برده است. To realize

The value of one millisecond:

Ask the person who has won a silver medal in the Olympics.

 

زمان برای هیچکس صبر نمیکند.

قدر هر لحظه خود را بدانید.

قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید. Time waits for no one. Treasure every moment you have.

You will treasure it even more when you can share it  with someone special.

 

برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بده. To realize the value of a friend:

Lose one.

 

  صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگان باد.  Peace, love and prosperity to all .

 

 

 

 

 

 

 

ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی