اسلاید شو

خانواده از منظر رهبر انقلاب - خانواده سالم

تاریخ : جمعه 5 آبان‌ماه سال 1391


مسئله‌ى زن و خانواده براى کشور، جزو مسائل درجه‌ى یک است ... 

مسئله‌ى زن و خانواده براى کشور، جزو مسائل درجه‌ى یک است. دوستان، خانمها و آقایانى که آمدند صحبت کردند، این معنا را ثابت کردند. هیچ لزومى ندارد کهما بیش از آنچه شما گفتید و خیلى وسیع و خوب بیان کردید، چیزى بگوئیم. خود این بیانات نشان داد که مسئله بسیار مهم است. 

 


 

اگر سالم شد،بدن سالم است

مسئله‌ىخانواده، مسئله‌ى بسیار مهمى است؛ پایه‌ى اصلى در جامعه است، سلول اصلى درجامعه است. نه اینکه اگر این سلول سالم شد، سلامت به دیگرها سرایت میکند؛ یا اگرناسالم شد، عدم سلامت به دیگرها سرایت میکند؛ بلکه به این معناست که اگر سالم شد،یعنى بدن سالم است. بدن که غیر از سلولها چیز دیگرى نیست. هر جهازى، مجموعه‌ى سلولهاست. اگر ما توانستیم سلولها را سالم کنیم، پس سلامت آن جهاز را داریم. مسئله اینقدر اهمیت دارد.

 

اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند

جامعه‌ى اسلامى، بدون بهره‌مندى کشور از نهاد خانواده‌ى سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه‌هاى فرهنگی و البته در زمینه‌هاى غیر فرهنگى، بدون خانواده‌هاى خوب، امکان پیشرفت نیست. پسخانواده لازم است.

 

مبنای هر طرحی

مسأله‏ى مادرى، مسأله‏ى همسرى، مسأله‏ى خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسى و حیاتى است. در همه‏ى طرحهایى که ما داریم، بایستى «خانواده» مبنا باشد.

 

الگوی اسلامی

ما باید در این بررسى‌ها، از دارائى‌هاى علمى خودمان - که کم هم نیست - استفاده کنیم. ده‌ها نظریه و الگوى مترقى در همین زمینه‌ى زن و خانواده میشود استخراج کرد. اینها نظریه‌پردازى بشود، تئوریزه بشود، با جوانبش، با اجزایش، تدوین بشود و ارائه بشود. اینها کارهاى میان‌مدت و بلندمدتى است که حتماً بایستى انجام بگیرد. تعالیم ناب و مترقى اسلام در قرآن و حدیث باید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

در این زمینه کار کنید!

ازدواج یک جنبه‌ى قدسى دارد؛ این جنبه‌ى قدسى را نباید از آن گرفت. گرفتن جنبه‌ى قدسى به همین کارهاى زشتى است که متأسفانه در جامعه‌ى ما رائج شده. این مهریه‌هاى سنگین به خیال اینکه میتواند پشتوانه‌ى حفظ خانواده و حفظ زوجیت باشد، تعیین میشود؛ در حالى که اینجور نیست. .... یا همین تشریفات زائد ازدواج - خرجهاى زیاد، مجالس متعدد - که واقعاً انسان دلش میگیرد وقتى میشنود. اینها از آن مواردى است که گفتمان‌سازى میخواهد. خانمهاى مؤثر، آقایان مؤثر، اساتید دانشگاه، روحانیون، بخصوص صدا و سیما و رسانه‌ها باید در این زمینه‌ها کار کنند؛ این را از این حالت بیرون بیاورند.

 

ببینید در خانواده‏ها چه خبر است

یکى از مهمترین گرهها در «خانواده» است؛ بروید ببینید در خانواده‏ها چه خبر است؛ خود شماها مى‏دانید و مى‏بینید. ببینید چه چیزى این نابسامانیها را به وجود مى‏آورد؛ ریشه‏هاى آن را پیدا کنید و طرحهاى بلندمدت بریزید، براى این‏که آن نابسامانیها برطرف بشود.

 

تشریفات ازدواج.....

یکى از موضوعات زنده‌یى که الان در میان مردم مطرح است، تشریفات ازدواج است..... این‌گونه موضوعها، موضوعهاى زنده‌یى است که طرح آن حقیقتاً در وضع زندگى مردم تأثیر مى‌گذارد. تشریفات ازدواج، پدر مردم را درآورده است؛

 

علت مشکل

مسأله‏ى «خانواده» که امروز یک مشکل اساسى در دنیاست، از کجا ناشى مى‏شود؟ از نحوه‏ى نگرش به مسأله‏ى زن، یا از نگرش به ارتباط زن و مرد ناشى مى‏شود.

 

انتخاب همسر

زن به عنوان یک زوجه و یک همسر، در مراحل مختلف مورد توجّه و عنایت ویژه‌ى اسلامى قرار دارد. در درجه‌ى اوّل، مسأله‌ى انتخاب همسر است. به نظر اسلام، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس نمى‌تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنى چیزى را تحمیل کند.

 

عنصر اصلی تشکیل خانواده

این را بدانید. آن عنصر اصلىِ تشکیل خانواده، زن است، نه مرد. بدون مرد، ممکن است خانواده‌اى باشد. یعنى اگر فرض کنیم در خانواده‌اى، مرد خانواده حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه‌دار باشد، خانواده را حفظ مى‌کند؛ اما اگر زن از خانواده‌اى گرفته شد، مرد نمى‌تواند خانواده را حفظ کند. بنابراین، خانواده را زن حفظ مى‌کند.

 

محور خانواده

کانون خانواده، جایى است که عواطف و احساسات باید در آن‏جا رشد و بالندگى پیدا کند؛ بچه‏ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خامترى نسبت به زن است و در میدان خاصى، شکننده‏تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است - حتّى نه نوازش مادر - باید نوازش ببیند. براى یک مرد بزرگ، این همسر کارى را مى‏کند که مادر براى یک بچه‏ى کوچک آن کار را مى‏کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند. اگر این احساسات و این عواطفِ محتاج وجود یک محور اصلى در خانه - که آن، خانم و کدبانوى خانه است - نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود.

 

آرامش

هدف، عبارت است از سکون و آرامش، تا شما در کنار جنس مخالف خودتان در درون خانواده - مرد در کنار زن، زن در کنار مرد - آرامش پیدا کنید. براى مرد هم آمدن به داخل خانه، یافتن محیط امن خانه، زن مهربان و دوستدار و امین در کنار او، وسیله آرامش است؛ براى زن هم داشتن مرد و تکیه‌گاهى که به او عشق بورزد و براى او مانند حصن مستحکمى باشد - چون مرد جسماً قویتر از زن است - یک خوشبختى است؛ مایه آرامش و سعادت است. خانواده این را براى هر دو تأمین مى‌کند. مرد براى پیدا کردن آرامش، به زن در محیط خانواده احتیاج دارد؛ زن هم براى یافتن آرامش، به مرد در محیط خانواده نیازمند است - «لتسکنوا الیها» - هر دو براى سکون و آرامش، به هم احتیاج دارند.

 

شرط انجام وظیفه

در زمینه‌ى رفتارهاى داخل خانواده، متأسفانه غالباً به غفلت گذرانده میشود؛ در حالى که نظر اسلام، نظر کاملاً روشنى است. محیط خانواده براى زن باید محیط امن، محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا زن بتواند آن وظیفه‌ى اساسى خودش را – که همین حفظ خانوادهاست - به بهترین وجهى انجام دهد.

 

ریحانه

در داخل خانواده هم، از نظر اسلام مرد موظّف است که زن را مانند گلى مراقبت کند. مى‌فرماید: «المرأة ریحانة»؛ زن گل است. این مربوط به میدانهاى سیاسى و اجتماعى و تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعى و سیاسى نیست؛ این مربوط به داخل خانواده است. «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة»؛ این چشم و دید خطابینى را که گمان مى‌کرد زن در داخل خانه موظّف به انجام خدمات است، پیغمبر با این بیان تخطئه کرده است. زن مانند گلى است که باید او را مراقبت کرد.

 

خانواده را متلاشی می کند!

فرهنگ اسلامى، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است. چنین زندگى‏اى با خوشبختى ادامه مى‏یابد و مى‏تواند به درستى و با رعایت موازین عقلى بچرخد و حرکت کند و به پیش برود. در این‏جا اسلام سختگیرى کرده است. اگر آن حدّ و مرزى که در جامعه قرار داده شده است، چه از طرف زن و چه از طرف مرد بشکند، اسلام در مقابل آن سختگیرى مى‏کند؛ درست نقطه مقابل آنچه که شهوترانان عالم مى‏خواسته‏اند و عمل مى‏کرده‏اند. قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشان، زنشان و زیردستهایشان و کسانى که با آنها و براى آنها زندگى مى‏کرده‏اند، همیشه عکس این عمل مى‏کرده‏اند. آنها مایل بوده‏اند که این حجاب بین زن و مرد، از بین برود، که این، البته براى زندگىِ جامعه مضرّ و براى اخلاق جامعه بد است. براى حفظ عفّت جامعه زیانبار و بخصوص براى خانواده از همه چیز بدتر است. این، بنیان خانواده را متزلزل مى‏کند.

 

عامل گرمی خانواده

مسئله‌ى محرم و نامحرم در اسلام جدى است. البته بخش عمده‌اى از این قضیه‌ى محرم و نامحرم باز برمیگردد به خانواده. یعنى چشم پاک و دل بى‌وسوسه و ریب براى هر یک از زوجین موجب میشود که محیط خانواده از طرف او تقویت و گرم شود؛ مثل یک کانون گرمابخشى، محیط را گرم میکند. اگر آن طرف مقابل هم همین چشم پاک و دل خالى از وسوسه را داشت، طبعاً این دوجانبه خواهد شد و محیط میشود محیط کانون خانوادگىِ گرم و بامحبت. اگر چنانچه نه، چشم خائن، دست خائن، زبان دو وجه، دل بى‌محبت و بى‌اعتقاد به همسر و همسرى وجود داشت، ولو ظاهرسازى‌هائى هم باشد، محیط خانواده سرد میشود.

 

چرا باید فیلمهاى ما این طورى باشند!

موضوع دیگرى که در فیلمهاى ما به آن مى‌پردازند، پدیده طلاق است؛ و گریه و زاریها در این مقوله هم آزار دهنده است. خوب، آدم به فیلمهاى خارجى، از جمله فیلمهاى خانوادگى ژاپنى - که فیلمهاى خوب ژاپنى است - نگاه مى‌کند، مى‌بیند در ارتباط با مسائل خانوادگى، آن جا هم از این حرفها هست. ولى این همه گریه و ناراحتى در فیلمها رواج ندارد. نمى‌دانم چرا باید فیلمهاى ما این طورى باشند! حتماً عیبى در کار هست.

 

نقطه ضعف غرب

غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله‌ى خانواده در میرود. توى همه‌ى بحثهائى که اینها میکنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطه‌ى ضعف غرب است. مسئله‌ى زن را مطرح میکنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمى‌آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست.

خانواده غربی

امروز یکى از بزرگترین بلاهایى که گریبان کشورهاى غربى را به‌شدّت گرفته و آنها را به وضعیت نامطلوب شدیدى دچار کرده، مسأله خانواده است. لذا هر مردى که شعار خانواده بدهد، از نظر غربیها و بخصوص از نظر زنان در غرب، یک فرد مطلوب و یک مرد محبوب است. چرا؟ چون از تزلزل بنیاد خانواده رنج مى‌برند؛ به خاطر این که متأسفانه غرب، خانواده؛ یعنى کانونى را که براى مرد و زن و بخصوص براى زن محیط امن و آرامش است، از دست داده است. بسیارى از خانواده‌ها متلاشى شده‌اند. بسیارى از زنان تا آخر عمر تنها زندگى مى‌کنند. بسیارى از مردان، زنِ مورد علاقه و مورد نظر خود را نمى‌یابند و بسیارى از ازدواجها در اوّلین سالهاى پیدایش از بین مى‌رود.

 

بحران مسئله زن

درباره‌ى مسئله‌ى زن در جامعه، اساس مشکل، دو چیز است؛ دو نقطه‌ى اساسى است که اگر درباره‌ى این دو نقطه بشود فکرى کرد، طرحى نو در انداخت و کار پیگیر و مستمرى انجام داد، میتوان امیدوار بود که در طول زمان - میان‌مدت یا بلندمدت - آن چیزى که امروز میتوان آن را بحران مسئله‌ى زن در دنیا دانست، حل شود. آن دو چیز، یکى عبارت است از نگاه غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شأن زن در جامعه؛ که این نگاه و این بدفهمى از غرب شروع شده و خیلى هم قدیمى و ریشه‌دار نیست. آن کسانى که مدعى شدند که در پروتکلهاى اندیشمندان صهیونیست این مسئله وجود داشته، میشود حدس زد که این، خلاف واقع نیست. یعنى اگر نگاه کنیم، مى‌بینیم این نگاه غلط، این کج‌فهمى و بدفهمى در زمینه‌ى شأن زن در جامعه، شاید درحدود صد سال، صد و پنجاه سال بیشتر در غرب سابقه ندارد و از غرب سرریز شده است به جوامع دیگر، از جمله جوامع اسلامى. این یک نقطه است نقطه‌ى دوم که اساس مشکل است، بد فهمیدن مسئله‌ى خانواده و بدعمل کردن در رفتارهاى داخل خانوادهاست. این دو تا مشکلاست که به نظر ما بحران مسئله‌ى زن را - که امروز یک مشکل اساسى در دنیاست – به وجود آورده.

 

ظلم به زن

اگر در جامعه‌اى ارزشگذارىِ درست صورت نگیرد، اوّلین نقطه‌اى که به زن ستم مى‌شود، داخل خانواده است.

 

زنان مظلوم واقع می شوند

در جوامع ما هم - یعنى جوامع اسلامى و جامعه‌ى ایرانىِ خود ما - متأسفانه مثل جوامع غربى یک بى‌عدالتى در ارتباطات خانوادگى زن و مرد وجود داشته؛ عمده هم مربوط به داخل خانواده است؛ این باید جلویش گرفته شود. یک مقدارى با نصیحت امکان‌پذیر است؛ یک مقدارى‌اش هم با نصیحت ممکن نیست، با ضرب و زور قانون باید جلویش گرفته شود. زنان، مظلوم واقع میشوند. مرد چون از لحاظ جسمانى و برخى از خصوصیات دیگر توانائى‌هاى بیشترى دارد، در مواردى از این توانائى‌ها سوء استفاده میکند و زورگوئى میکند؛ این باید جلویش گرفته شود. این کار با قانون امکان‌پذیر است؛ البته همانطور که عرض کردیم، با تهذیب و اخلاق مردان هم امکان‌پذیر است.

 

دفاع از زنان

یک نکته دیگر که باید مورد توجّه باشد، دفاع اخلاقى و قانونى از زن، بخصوص در داخل خانواده است.

 

حقوق زنان

هدف اسلام در دفاع از حقوق زنانی است که زن تحت ستم نباشد و مرد خود را حاکم بر زن نداند. درخانواده، حدود و حقوقى هست. مرد حقوقى دارد، زن هم حقوقى دارد و این حقوق به‌ شدّت عادلانه و متوازن ترتیب داده شده است. آنچه به نام اسلام است و غلط است، آنها را نمى‌گوییم و از آنها دفاع نمى‌کنیم. آنچه متعلّق به اسلام است، بیّنات اسلام و مسلّمات اسلام است. اینها چیزهایى است که میان حقوق زن و مرد در داخل خانواده توازن قائل است.

 

فقط زنان می توانند

اشتغال بانوان از جمله‌ى چیزهائى است که ما با آن موافقیم. بنده با انواع مشارکتهاى اجتماعى موافقم؛ حالا چه از نوع اشتغال اقتصادى باشد، چه از نوع اشتغالات سیاسى و اجتماعى و فعالیتهاى خیرخواهانه و از این قبیل باشد؛ اینها هم خوب است. زنها نصف جامعه‌اند و خیلى خوب است که اگر ما بتوانیم از این نیمِ جامعه در زمینه‌ى اینگونه مسائل استفاده کنیم؛ منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگرفت. یک اصل این است که این کار اساسى را - که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانوئى و مادرى است - تحت‌الشعاع قرار ندهد. میشود هم. به نظرم میرسد مواردى داشتیم که خانمهائى اینطور عمل میکردند. البته یک قدرى به آنها سخت میگذرد؛ هم درس خواندند، هم درس دادند، هم خانه‌دارى کردند، بچه آوردند، بزرگ کردند، تربیت کردند. پس ما با آن اشتغال و مشارکتى کاملاً موافق هستیم که به این قضیه‌ى اصلى ضربه و صدمه نزند؛ چون این جایگزین ندارد. شما اگر بچه‌ى خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهاى فوق‌العاده ظریف عواطف او را - که از نخهاى ابریشم ظریف‌تر است - با سرانگشتان خودتان باز نکردید تا دچار عقده‌ى [عاطفی] نشود، هیچ کس دیگر نمیتواند این کار را بکند؛ نه پدرش، و نه به طریق اولى‌ دیگران؛ فقط کار مادر است. این کارها، کار مادر است؛ اما آن شغلى که شما بیرون دارید، اگر شما نکردید، ده نفر دیگر آنجا ایستاده‌اند و آن کار را انجام خواهند داد. بنابراین اولویت با این کارى است که بدیل ندارد؛ تعیّن با این است.

 

ارزش زن خانه دار

یک کلمه هم درباره‌ى نقش مردان عرض کنیم. در خانواده هى گفته میشود نقش زن. دلیلش هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محورى است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشى نداشته باشد. مردهاى بى‌خیال، مردهاى بى‌عاطفه، مردهاى عیاش، مردهاى قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند. مرد باید قدردان باشد. جامعه باید قدردان باشد. حتماً بایستى بر روى کار زنهاى خانه‌دار ارزشگذارى ویژه بشود. بعضى میتوانستند بروند کار بگیرند، بعضى میتوانستند تحصیلات عالیه بکنند، بعضى تحصیلات عالیه هم داشتند - من دیدم زنانى را از این قبیل - گفتند ما میخواهیم این بچه را بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتیم کار بگیریم. زن نرفته کار بگیرد، آن کار هم زمین نمانده؛ آن ده نفر دیگر رفتند آن کار را گرفتند. باید از اینجور زنى قدردانى شود. در بیاناتى که حضرات فرمودند، این بود که مثلاً بیمه‌هائى براى اینها در نظر گرفته شود. بله، تأمین اقتصادى‌شان، بیمه‌شان، بقیه‌ى چیزهائى که لازم است، باید در نظر گرفته شود.

 

هنر زن

علّت این‌که اسلام این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت مى‌دهد، همین است که زن اگر به خانواده پایبند شد، علاقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه‌هاى خود رسید، آنها را شیر داد، آنها را در آغوش خود بزرگ کرد، براى آنها آذوقه‌هاى فرهنگى - قصص، احکام، حکایتهاى قرآنى، ماجراهاى آموزنده - فراهم کرد و در هر فرصتى به فرزندان خود مثل غذاى جسمانى چشانید، نسلها در آن جامعه، بالنده و رشید خواهند شد. این، هنر زن است و منافاتى هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد.

 

اهمیت حجاب

اخلاق اسلامى در روابط زن و مرد - بخصوص در داخل خانواده - باید مورد توجه قرار بگیرد. البته مسأله‌ى حجاب خیلى مهم است. من مسأله‌ى حجاب را واقعاً مهم میدانم. اهمیت مسأله‌ى حجاب در جاهاى باواسطه‌اى خودش را نشان میدهد؛ از جمله در مسأله‌ى خانواده خودش را نشان میدهد.

 

وظیفه دولت

وظیفه‌اى بر دوش دولت است. باید به آن خانمهائى که حالا به هر دلیلى، به هر جهتى، با هر ضرورتى، کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت را قبول کرده‌اند، کمک بشود تا بتوانند به مسئله‌ى مادرى برسند، به مسئله‌ى خانه‌دارى برسند. با مرخصى‌ها، با زمان بازنشستگى، با مدت کار روزانه، به نحوى بایستى دولت کمک کند تا این خانمى که حالا به هر دلیلى آمده اینجا شاغل شده، بتواند به آن قضیه هم برسد.

 

 

 

بیانات در سومین نشست اندیشه‌هاى راهبردى‌ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه - ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

بیانات در دیدار بانوان نخبه‌ در آستانه‌ى سالروز میلاد حضرت زهرا(س) - 13/۰۴/1386

بیانات در دیدار جمع کثیرى از بانوان‌ به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) - ۱۳۷۹/۰۶/۳۰

بیانات در اجتماع بزرگ بانوان - ۱۳۷۶/۰۷/۳۰

بیانات در اجتماع زنان خوزستان - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰

بیانات در دیدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت «ولادت حضرت زینب»(س) - ۱۳۷۳/۰۷/۲۰

بیانات در دیدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان،جمعى از زنان پزشک متخصص، و مسؤولان اولین کنگره‏ى حجاب اسلامى، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‏ى زهرا(س) - ۱۳۷۰/۱۰/۰۴

بیانات در دیدار مسئولان صدا و سیما۱۳۷۵/۰۱/۲۳

بیانات در دیدار اعضاى گروه اجتماعى صداى جمهورى اسلامى ایران‌۱۳۷۰/۱۱/۲۹

 

 

ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی