اسلاید شو

خواستگار خود را با یک نگاه بشناسید - خانواده سالم

تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1393
بسیاری از مردان می خواهند خود را ایده ال و بهترین معرفی کنند و برای رسیدن به این هدف فقط ظاهرشان را آراسته می کنند و حرکات حساب شده انجام می دهند. در حالی که سکه مرد یک روی دیگر هم دارد ...  

 


 

بسیاری از مردان می خواهند خود را ایده ال و بهترین معرفی کنند و برای رسیدن به این هدف فقط ظاهرشان را آراسته می کنند و حرکات حساب شده انجام می دهند. در حالی که سکه مرد یک روی دیگر هم دارد و آن باطن اوست. مردان اصرار دارند که باطن‌شان را از همه حتی از شما که نامزد یا همسر او هستید مخفی کند اما ژست‌ها، حرکات غافل و بی‌خبر او، طرز برخوردها، تکه‌کلام‌ها، نشست و برخاست‌ها باطن و کاراکتر او را لو می‌دهد و افکار خلق و خوی باطنی او را آشکار می‌کند، به قول روانشناسان هیچ انسانی قادر نیست خود را برای همیشه و با توجه به جمیع جهات کنترل کند. از همان اولین‌بار که خواستگار یا نامزدتان شما را به یک رستوران یا سینما دعوت می‌کند اگر در اعمال رفتار او خیره شوید می‌توانید تشخیص دهید که مرد ایده‌آل و قابل اطمینانی است یا نه.

 

1- کنجکاو و ترسو

مردی که با این ژست وارد اتاق می‌شود به نظر نازک‌نارنجی می‌آید و تظاهر به رقت قلب می‌کند ولی چندان احساسات ظریفی ندارد. او فردی آب‌زیرکاه، پنهان‌کار، نسبتا ترسو و شاید هم محتاط است. کنجکاوی بزرگ‌‌ترین خصلت ناپسند اوست و در عین حال مثل خاله‌زنک‌ها دوست دارد از کار همه سر درآورد.

 

2- وفادار و میانه‌رو

مردی که با این ژست وارد اتاق می‌شود هرچند اهل عمل است ولی از مبارزه اجتناب می‌کند. در عشق و معاشرت میانه‌روست. به هر چیز زود عادت می‌کند و این خصلت گاهی اوقات وبال گردنش می‌شود. نگاهش به همه جا می‌چرخد اما این خصوصیت در ذات اوست نه در خواست او و به همین جهت در زندگی مشترک مردی وفادار است.

 

3- عجول و خودخواه

مردی که با این ژست وارد اتاق می‌شود اهل قضاوت‌های قطعی و گاهی عجول در قضاوت کردن است. از هیچ‌گونه ریسکی باکی ندارد و برای تن دادن به هرگونه ماجراجویی حاضر است و تا حدودی خودخواه است. گویی برای ریاست آفریده شده چون از استعداد بهره‌کشی از دیگران برخوردار است.

 

4- قابل اعتماد

مردی که فرمان اتومبیل را با این ژست یا به قول مربیان رانندگی با ژست 10 و 10 دقیقه در دست می‌گیرد کسی است که واکنش‌های سریع و به موقع نشان می‌دهد. اعتمادبه‌نفسش بی‌حساب است. در برابر همسرش بی‌آنکه شخصیتش را از دست بدهد زود خودش را نشان می‌دهد. می‌‌شود گفت شعار او این است: «زندگی کن و بگذار زندگی کنند.»

 

5- سهل‌انگار

مردی که فرمان اتومبیل را این چنین با سهل‌انگاری در دست بگیرد نه فقط جان خود بلکه زندگی و آینده زن و فرزندانش را نیز به خطر می‌اندازد. وی مردی است راحت‌طلب و بی‌خیال در مقابل دیگران. نه تفاهم نشان می‌دهد و نه احساس مسئولیت می‌کند برای همسری شما مناسب است.

 

6- نا امید

مردی که فرمان اتومبیل را این گونه دردست می‌گیرد کمی بدبین است و کلا خیلی به آینده امیدوار نیست.

 

7- وابسته به اطرافیان

مردی که فهرست غذاهای رستوران را با این ژست در دست بگیرد، ناخودآگاه نشان می‌دهد که اراده مستقلی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. روی هم رفته ترجیح می‌دهد دیگران برایش تعیین تکلیف کنند. کار امروز را مرتب به فردا می‌اندازد و درضمن اهل رک و راست حرف زدن هم نیست.

 

8- یک شریک واقعی

مردی که فهرست غذاهای رستوران‌ها را با این ژست دردست می‌گیرد نشان می‌دهد که برای مسائل مهم مهلت قائل می‌شود. قبل از انجام هر کاری مدتی طرح می‌ریزد. تمامی جوانب کار را بررسی می‌کند و همچنین طبعی لطیف دارد. شریک زندگی مناسبی است و می‌داند از زندگی چگونه لذت ببرد. به عقیده دیگران احترام می‌گذارد. در دوستی ثابت‌قدم و در عشق قابل اعتماد است.

 

9- خود رای و خسیس

مردی که فهرست غذا را با این ژست در دست می‌گیرد، خودرای، تودار و تا حدودی از اصول رعایت عرف در اخلاقیات دور است. هرچه را که متعلق به او باشد محکم نگه می‌دارد و به قول معروف حتی جان به عزرائیل نمی‌دهد. در مورد پول نیز همین رویه را دنبال می‌‌کند پس خسیس هم است. اهل مزاح نیست. همه چیز حتی شوخی‌ها هم را جدی می‌‌گیرد. در کینه‌جویی خطرناک و در دوستی فقط نفع خود را می‌جوید.

 

10- بی برنامه

مردی که صورت‌حساب رستوران را اینطور بررسی می‌کند به عقیده دیگران بیش از عقیده خود توجه دارد. از هدفی که در نظر بگیرد به هیچ وجه رویگردان نمی‌شود ولی وقت‌شناس و برنامه‌ریز نیست. به زنی برتر احتیاج دارد تا بتواند از او یک مرد واقعی بسازد درضمن از‌ آن دسته از مردهای است که همسرشان هرگز نمی‌فهمد چقدر درآمد دارد.

 

11- زود باور و بی منطق

مردی که فهرست غذاها را با این ژست در دست می‌گیرد، ساده و زودباور است به ظاهر طرفدار منطق است ولی خود منطق سرش نمی‌شود. به طور کلی قابل اعتماد است ولی پراحساس نیست. زن‌های احساساتی او را تا اندازه‌ای خشک می‌پندارند. اهل تظاهر است مثلا بی‌میل نیست که شما ببینید که حساب میز چقدر شده.

 

12- دست و دلباز و کمی خودخواه

مردی که صورت‌حساب را با این قیافه بررسی می‌کند فقط جمع مبلغ را می‌بیند و همین در نظرش کافی است. چنین مردی دست و دلباز است و در هیچ موقعیتی غافلگیر نمی‌شود. می‌خواهد همیشه چیزی بیشتر از آن باشد که نشان می‌دهد. به جزئیات بی‌توجه است و دوست دارد دیگران تملقش را بگویند به خودش بیش از پول اهمیت می‌دهد.

 

13- منزوی و شکاک

مردی که انعام پیش‌خدمت را اینطور روی میز می‌ریزد و به طرف پیشخدمت پرتاب می‌کند از مردم فراری است. مایل است سایرین را از خود دور نگه دارد. در مقابل، توقع خدمتش تا دلتان بخواهد زیاد است. به هر اتفاقی زود مشکوک می‌شود و برای حفاظت از خودش خیلی تودار است.

 

14- متکبر و قدرت‌طلب

مردی که با این ژست انعام می‌دهد بسیار متکبر است. وابستگی به دیگران را ضعف تلقی می‌کند. می‌تواند با گذشت باشد اما هرگاه که منافعش ایجاب کند، عاشق قدرت است. زنی که به عنوان همسر به خانه او برود باید خیلی مطیع، بی‌اراده و نرم باشد و در قبال عقیده او از عقیده خود صرف‌نظر کند. بیم آن می‌رود که در زندگی مشترک شوهری خشن باشد و مثلا دست بزن هم داشته باشد.

 

15- دوست و همراه

مردی که اینچنین انعام می‌دهد دیگران را دوست دارد و مایل است دیگران هم دوستش داشته باشند. قدرت تحمل او گاه به اندازه‌ای است که ممکن است به ضعف تعبیر شود، اما خب این ناشی از این است که او از تنهایی گریزان است. مایل است همیشه چند نفر دور خود داشته باشد، روی دوستی او می‌شود حساب کرد.

 

16- صمیمی و بی محابا

مردی که موقع دست دادن اینچنین به طرف نزدیک می‌شود صمیمی، احساساتی و پرشور و شاید تا حدودی هم کنجکاو است بدون محابا وارد قلمروی زندگی خصوصی دیگران می‌شود. در وفاداری لنگه ندارد. روشنفکر و پیشرو است منتها نه بی‌حساب.

 

17- دیر جوش و مردد

مردی که با این ژست دست بدهد مردد و بی‌تصمیم، دیرجوش و مشکل‌پسند است. شاید سال‌ها طول بکشد تا با کسی گرم بگیرد. به عقیده خودش هر کاری که می‌کند بهترین است ولی با وجودی که این را می‌داند باز تردید به خرج می‌دهد به همین سبب خیلی سخت تصمیم به ازدواج می‌گیرد.

 

18- خون‌گرم و خوش‌صحبت

مردی که با این ژست دست می‌دهد روی پای خود ایستاده و به موفقیتش پیشاپیش مطمئن است. از تاثیر خود روی دنیای اطرافش آگاه است. در مبالغه هم غلو می‌کند با زبانش مار را از سوراخ درمی‌آورد. در مهمانی‌ها سعی می‌کند شمع محفل باشد. خونگرم، زبان‌باز و خوش‌صحبت است. در برابر چنین مردی نباید بی‌گدار به آب زد.

 

19- تنوع‌طلب

مردی که با این ژست تلفن صحبت می‌‌کند؛ تنوع‌طلب، بی‌صبر و سرشار از زندگی است. به هرچیز تازه رو می‌برد. ایده‌ها و آرزوهایش او را وامیدارند که بعضی اوقات واقعیت را فراموش کند. سرسپرده نظم و ترتیب است. عادت دارد که بلند بلند حرف بزند.

 

20- مشکل پسند و حسود

مردی که با این ژست تلفن صحبت می‌کند، حسود و بخیل است. نمی‌خواهد دیگران به افکار و فوت و فن‌های کارش پی ببرند و هرچه او را بیشتر بشناسیم سجایای بیشتری در او کشف می‌کنیم. در دوستی مشکل‌پسند است ولی وقتی اطمینان پیدا کند پاکباز می‌شود. کسی که زنش می‌شود باید مراقب وسوسه‌هایش باشد و در پنهان‌کاری استاد است.

 

21- راستگو و صادق

در نظر چنین مردی، کسی که به ملاقاتش رفته مهم‌تر از تلفن است. او طرفدار مشارکت است و میل دارد او و دنیا یکدیگر را درک کنند. قضاوت‌هایش ممکن است توی ذوق بزند ولی صادقانه است.

 

22- یک پشتوانه محکم

در نظر مردی که اینچنین به صحبت می‌نشیند، تبادل نظر و همکاری در زندگی نقش اساسی را بازی می‌کند. به همین دلیل شریک زندگی ایده‌آلی است خود را به‌‌رغم دیگران مهم نمی‌پندارد، از مشکلات نمی‌هراسد و وجودش پشتوانه محکمی برای هر زندگی خانوادگی است.

 

23- طرفدار موفقیت‌های برق‌آسا

به نظر می‌آید که این مرد اهل پرش از روی مانع است ولی ازدواج را یک دوی ماراتون تلقی می‌کند. طرفدار موفقیت‌های برق‌آساست ولی در نتیجه، بعضی اوقات سرش به سنگ می‌خورد. از عهده مسئولیت‌های مهم برنمی‌آید. از هر چیز زود خسته می‌شود. زیاد قابل اعتماد نیست. در هر کاری آنقدر فکر و مطالعه می‌کند که وقت می‌گذرد.

 

24- از خود راضی و جاه طلب

مردی که با این ژست به صحبت می‌نشیند تنها در دنیای خود می‌پلکد و به مسائل دیگران حتی همسرش بدون اعتناست. از او نباید توقع حمایت داشت چون خود محتاج حمایت است. بسیار از خودراضی و جاه‌طلب است. در دنیا تنها خود را آدم به حساب می‌آورد.

 ارسال توسط فاطمه سالمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
نظرسنجی